Ako vybrať kvalitnú pracovnú obuv?

Zdravie máme len jedno a je len na nás, či ho budeme zanedbávať, alebo ochraňovať. Množstvo profesií si vyžaduje pre vykonávanie pracovnej činnosti používanie ochranných pracovných pomôcok. Nariadenie vlády č.395/2006 Z.z. ukladá zamestnávateľom povinnosť poskytnúť zamestnancovi základné osobné ochranné pracovné prostriedky. Poďme sa však pozrieť, či váš zamestnávateľ vám poskytuje naozaj skutočnú obuv.

Rozdelenie pracovnej obuvi podľa noriem

 EN ISO 20345: táto norma pojednáva o základných a doplnkových požiadavkách pracovnej obuvi na pracoviskách s označením S. Táto obuv je špecifická tým, že je vybavená špeciálnou špičkou, ktorá slúži ako ochrana proti nárazom s maximálnou energiou 200J a stlačením do 15 kN.

EN ISO 20347: obuv spadajúca do tejto normy nie je vybavená špeciálnou bezpečnostnou špičkou s vlastnosťami stlmenia nárazu a stlačenia.

Triedy pracovnej obuvi podľa tried

EN ISO 20345 – Trieda 1: vyznačuje sa napríklad uzavretou zadnou časťou, antistatikou, podrážkou odolnou voči uhľovodíkom(S1),odolnosť voči vode (S2), podrážkou vybavenou technológiou proti prepichnutiu a s hlbokým profilom (S3).

EN ISO 20345 – Trieda 2: základné vlastnosti sú podobné ako v triede 1 (S4), obuv je tiež vybavená podrážkou na ochranu voči prepichnutiu a s hlbokým profilom(S5). Oproti triede 1 nie je odolná voči vode.


 

EN ISO 20347 – Trieda 1: vlastnosti sú totožné s obuvou EN ISO 20345 – Trieda 1,označenia sú (OB,O1,O2,O3).

 EN ISO 20347 – Trieda 2: vlastnosti sú totožné s obuvou EN ISO 20345 – Trieda 2,označenia sú (O4,O5).

Verím, že vám tento článok pomohol pri výbere novej pracovnej obuvi. Pokiaľ je vaše zamestnanie nebezpečnejšie a vyžaduje si častú výmenu obuvi, odporúčame osloviť niektoré online obchody, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Určite vám radi poradia!