V Džungli začali budovať kvalitnejšiu protipovodňovú ochranu

V Džungli začali budovať kvalitnejšiu protipovodňovú ochranu

Trasa toku ľavostrannej úpravy rieky Hornád je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala brehovú čiaru pôvodného koryta.

V Džungli začali budovať kvalitnejšiu protipovodňovú ochranu
KOŠICE 17. júna (WEBNOVINY) – V košickej mestskej časti Džungľa Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal s úpravou ľavej strany koryta rieky Hornád, ktorá zabezpečí ochranu pred storočnou vodou.

Zvýši tiež existujúce šachty a vybuduje podzemnú tesniacu stenu. Práce by mali vodohospodári ukončiť v decembri a dielo za 158 000 eur zaplatia z vlastných zdrojov. Stavbu realizuje Správa povodia Hornádu a Bodvy.

Trasa toku ľavostrannej úpravy rieky Hornád je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala brehovú čiaru pôvodného koryta. Oporný múrik a hrádzu vybudujú v blízkosti brehovej čiary ľavej strany koryta toku, šírka múru v korune bude približne 50 centimetrov.

Vodovodné a kanalizačné šachty, ktoré sa nachádzajú v trase projektovanej hrádze, upravia navýšením na úroveň koruny, resp. na úroveň upraveného terénu. Na zamedzenie priesakov vody podložím počas povodní SVP vybuduje podzemnú tesniacu stenu na ľavom brehu rieky Hornád v úseku medzi kultúrnym domom mestskej časti Džungľa a mostom ŽSR.

„Táto stavba zlepší ochranu Košíc pred povodňami. Ministerstvo životného prostredia chce ísť cestou účinných protipovodňových opatrení na celom území Slovenska. Je to jedna z našich priorít,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Úsek pri mestskej časti Džungľa patril pri povodniach v roku 2010 v Košiciach ku kritickým. Voda tam presakovala a pod tlakom stále vyššej hladiny museli vodohospodári zvyšovať ľavostrannú ochrannú hrádzu vrecami.

„Košice sú už niekoľko rokov po sebe počas záplav jedným z najviac postihovaných miest na Slovensku. Som rád, že sa nám darí komunikovať s ministerstvom životného prostredia a byť súčinní pri opatreniach, ktoré ochránia životy a majetok Košičanov,“ povedal primátor mesta Košice Richard Raši.

Rieka Hornád preteká intravilánom mesta Košice v dĺžke okolo 12 kilometrov. Koryto Hornádu bolo v minulosti upravené a jeho kapacita je približne 400 – 500 metrov kubických za sekundu, čo zodpovedá približne prietoku 20-ročnej vody. Podľa aktuálnych hydrologických údajov je prietok storočnej vody 757 metrov kubických za sekundu.