Dve percentá

0

Materské centrum Dúha

MC Dúha poskytuje neformálne sociálne služby pre matky prevažne na materskej a rodičovskej dovolenke a pre rodiny s deťmi predškolského veku. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/278512-materske-centrum-duha/

0

HISTORICKO ARCHEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Prvá neštátna inštitúcia pre záujemcov o históriu, archeológiu, genealógiu, numizmatiku a iné pomocné vedy historické a ochranu kulturnohistorického dedičstva. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/278000-historicko-archeologicka-spolocnost/

0

ARS NOVA

Ars Nova je hlavným organizátorom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý je už 14 rokov súčasťou kultúrneho života jesennej Bratislavy. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/277248-ars-nova/

0

DELPHINUS-podpora talentovaných plavcov

Sme združenie, ktoré pomáha mladým talentovaným plavcom. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/277246-delphinus-podpora-talentovanych-plavcov/

0

Cyklotrial Team Veľké Zálužie Slovakia

Sme tím mladých ľudí s rovnakým záujmom s cieľom vytvárať súdržný tím v osobnom živote, na tréningoch, súťažiach a pri organizovaní cyklotrialových podujatí. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276261-cyklotrial-team-velke-zaluzie-slovakia/

0

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Združenie slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276258-zdruzenie-sclerosis-multiplex-nadej/

0

TJ TATRAN Gerlachov

Sme občianske združenie zamerané na rozvoj športových aktivít, najmä bežeckého lyžovania. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276262-tj-tatran-gerlachov/

0

Šachový klub Stropkov+Svidník

Náš šachový klub sa venuje aktivitám (práca s mládežou a účasť v súťažiach), ktoré súvisia so šachom v regióne okresov Stropkov a Svidník. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276259-sachovy-klub-stropkovsvidnik/

0

Detské srdce

Prevádzkujeme domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko a špecializované vysunuté školské triedy pre handicapované deti. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276260-detske-srdce/

0

Athletae societatis Pan-Europaeae

Athletae societatis Pan-Europaeae bolo založené najmä za účelom podpory športových aktivít všetkého druhu. Jeho cieľom je aj pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. http://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/276255-athletae-societatis-pan-europaeae/